Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis viaskynetpizza skynetpizza
2073 09d9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
0891 a1a4 500
Reposted fromthetemple thetemple viairmelin irmelin
7750 c10c
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
0218 d911 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
1440 b6a9 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
Lake Eibsee
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianot-alice not-alice
9008 cafb
Reposted frompunisher punisher vianot-alice not-alice

March 25 2019

5732 f450
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viathebelljar thebelljar

March 21 2019

7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaxmonroex xmonroex
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viatavorite tavorite
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viadojenka dojenka
6750 3bab 500
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl